Màng chống thấm tự dính Bitustick chống thấm triệt để nhất

Màng chống thấm tự dính Bitustick là gì ? Màng chống thấm tự dính Bitustick là loại vật liệu chống thấm gốc bitum. Được cấu tạo bởi các tầng màng SBS. Có độ dính dày đặc giữa các chất cao …